Taking too long? Close loading screen.

การเตรียมข้อมูล จัดทำเว็บไซต์

สำหรับผู้เริ่มต้น และเปิดเว็บไซต์ใหม่

1. ตั้งชื่อเว็บไซต์ [ Domain Name ]

1. ควรมีชื่อเหมือนร้านค้า และ บริษัท
2. จะมีนามสกุลเป็น .com หรือ ถ้าเป็นธรกิจจดทะเบียนตามกฏหมาย ก็สามารถจด Co.,th เพิ่ม เป็นชื่อที่สองได้
3. ถ้าเชื่อซำ้ หรือ มีคนใช้ไปแล้วทำยังไง ? ก็​ให้ ลองคิดคำต่อท้ายชื่อเดิมที่เราตั้ง
เช่น yournamethailand.com หรือ yournameproducts.com
4. ควรคิดชื่อที่ต้องการไว้ สักห้าชื่อก่อนทำการค้นหา เผื่อชื่อแรกที่เราต้องการไม่ว่าง
ก็ให้ลำดับชื่อที่เราชอบลงลำดับต่อไป

เคล็ดลับการตั้งชื่อเว็บไซต์ให้ติดอันดับ SEO
[ seo-promoteweb.com ]


2. เตรียมข้อมูลพื้นฐาน


ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
ที่อยู่ของบริษัท / สาขา / ศูนย์บริการ
ไฟล์ภาพตราบริษัท / ตราสินค้า (LOGO)
ไฟล์ภาพแผนที่การเดินทาง
ไฟล์ภาพถ่ายภายในบริษัท
ไฟล์ภาพบุคลากร, เครื่องจักร, การผลิต, QC หรืออื่นๆ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมา
ข้อความจากผู้บริหาร
แผนกงาน / ฝ่ายต่าง ๆ

ข้อมูลการติดต่อกลับบริษัท
ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ภาพถ่าย
ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการให้ตั้งใหม่ ภายใต้ ชื่อเว็บไซต์


3. ข้อมูลสินค้า และการบริการ

ข้อมูลสินค้า - ไฟล์ภาพถ่ายสินค้า
หมวดหมู่สินค้า จัดอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา


กรณีที่มีการบริการ
ข้อมูลบริการ - ไฟล์ภาพถ่ายงานบริการ
ข้อมูลบริการสินค้า ได้แก่ รหัสบริการ, ชื่อบริการ, คำอธิบายสั้นๆ , คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา


ข้อมูลทั่วไป


เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ
รายชื่อลูกค้า / ผลงาน
การให้บริการหลังการขาย
Certificate
กิจกรรม / ข่าวสาร


การจัดส่งข้อมูล

หมายเหตุ
คือ ข้อมูลที่ต้องมี
คือ ข้อมูลที่ควรจะมี สามารถจัดส่งภายหลังได้

ข้อแนะนำ
ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ควรอยู่ในรูปแบบ Text File หรือ Document File
และวางภาพประกอบให้ตรงเนื้อหา ในรูปแบบ Microsoft Word
ข้อมูลที่เป็นไฟล์ภาพ หรือภาพถ่าย ควรให้อยู่ในรูปของ .JPG , .GIF , .PNG
คัดแยกโฟลเดอตามกลุ่ม แล้วบีบอัดไฟล์ เป็น .zip หรือ .rar
ส่งข้อมูลให้ทาง อีเมลของฝ่ายขาย หรือคนที่ติดต่อท่าน

Email
Phone
WhatsApp
Messenger
Line
Messenger
Whatsapp

Add the number to the Contacts on your phone and send us a message via app.

Call us:

0624496161

Line
Phone
Email