cheap nfl jerseys http://www.cheapjerseyslan.com wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap jerseys Cheap NFL Jerseys from China wholesale jerseys Cheap Sports Jerseys Wholesale Online reggie white green bay packers jersey Create Your Individual Custom Football Jerseys Teaching Your Kids To Like Football Create Your Own Personal Custom Football Jerseys

การเตรียมข้อมูล จัดทำเว็บไซต์

สำหรับผู้เริ่มต้น และเปิดเว็บไซต์ใหม่

1. ตั้งชื่อเว็บไซต์ [ Domain Name ]

1. ควรมีชื่อเหมือนร้านค้า และ บริษัท
2. จะมีนามสกุลเป็น .com หรือ ถ้าเป็นธรกิจจดทะเบียนตามกฏหมาย ก็สามารถจด Co.,th เพิ่ม เป็นชื่อที่สองได้
3. ถ้าเชื่อซำ้ หรือ มีคนใช้ไปแล้วทำยังไง ? ก็​ให้ ลองคิดคำต่อท้ายชื่อเดิมที่เราตั้ง
เช่น yournamethailand.com หรือ yournameproducts.com
4. ควรคิดชื่อที่ต้องการไว้ สักห้าชื่อก่อนทำการค้นหา เผื่อชื่อแรกที่เราต้องการไม่ว่าง
ก็ให้ลำดับชื่อที่เราชอบลงลำดับต่อไป

เคล็ดลับการตั้งชื่อเว็บไซต์ให้ติดอันดับ SEO
[ seo-promoteweb.com ]


2. เตรียมข้อมูลพื้นฐาน


ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
ที่อยู่ของบริษัท / สาขา / ศูนย์บริการ
ไฟล์ภาพตราบริษัท / ตราสินค้า (LOGO)
ไฟล์ภาพแผนที่การเดินทาง
ไฟล์ภาพถ่ายภายในบริษัท
ไฟล์ภาพบุคลากร, เครื่องจักร, การผลิต, QC หรืออื่นๆ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
ประวัติความเป็นมา
ข้อความจากผู้บริหาร
แผนกงาน / ฝ่ายต่าง ๆ

ข้อมูลการติดต่อกลับบริษัท
ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ภาพถ่าย
ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการให้ตั้งใหม่ ภายใต้ ชื่อเว็บไซต์


3. ข้อมูลสินค้า และการบริการ

ข้อมูลสินค้า - ไฟล์ภาพถ่ายสินค้า
หมวดหมู่สินค้า จัดอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา


กรณีที่มีการบริการ
ข้อมูลบริการ - ไฟล์ภาพถ่ายงานบริการ
ข้อมูลบริการสินค้า ได้แก่ รหัสบริการ, ชื่อบริการ, คำอธิบายสั้นๆ , คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา


ข้อมูลทั่วไป


เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ
รายชื่อลูกค้า / ผลงาน
การให้บริการหลังการขาย
Certificate
กิจกรรม / ข่าวสาร


การจัดส่งข้อมูล

หมายเหตุ
คือ ข้อมูลที่ต้องมี
คือ ข้อมูลที่ควรจะมี สามารถจัดส่งภายหลังได้

ข้อแนะนำ
ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ควรอยู่ในรูปแบบ Text File หรือ Document File
และวางภาพประกอบให้ตรงเนื้อหา ในรูปแบบ Microsoft Word
ข้อมูลที่เป็นไฟล์ภาพ หรือภาพถ่าย ควรให้อยู่ในรูปของ .JPG , .GIF , .PNG
คัดแยกโฟลเดอตามกลุ่ม แล้วบีบอัดไฟล์ เป็น .zip หรือ .rar
ส่งข้อมูลให้ทาง อีเมลของฝ่ายขาย หรือคนที่ติดต่อท่าน